Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (ΜΑ) (Εξ Αποστάσεως) από το Παν/μιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΓ

Δελτίο Τύπου

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016 προσφέρουν για δεύτερη χρονιά το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α.) στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

 1. Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
 2.  Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης
 3.  Μεθοδολογία της Έρευνας
 4.  Η Διδασκαλία της Γραμματικής
 5. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης σε Παιδιά
 6.  Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
 7. Τεχνολογία και Εκπαίδευση
 8. Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 9. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 10. Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας
 11.  Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών
 12.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.unic.ac.cy/files/DL/Flyers/TGSLD/15274__tgsld_-_june_2015.pdf

 

Aνακοινώνεται, επίσης, ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος των Διαδρομών του ΚΕΓ -κάτοχοι τίτλου σπουδών τύπου Βachelor ή ισοδύναμου- που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Μ.Α., έχουν το προνόμιο της αναγνώρισης ενός εκ των επιλεγόμενων μαθημάτων μετά από εξέταση (credit by exam) και της αντίστοιχης έκπτωσης στα δίδακτρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22842015 / 2020 / 2021 ή μέσω του  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου: DL.admissions@unic.ac.cy.

 

 

Εγγραφές μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2017

 

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Ιωάννης Καζάζης (Πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας)

Δρ Πολίνα Μακάη (Πρόεδρος Τμήματος Γλωσσών και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας)