Εκδόσεις

 • «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 252    ISBN 960-7779-02-9
 • Η ελληνική γλώσσα. Τρίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά), Αθήνα 1996 (α΄ ανατύπωση 1997, β΄ ανατύπωση 2001), σελ. 231  [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-85931-0-7

 • Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη. Τρίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά), Αθήνα 1997, σελ. 216 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-85931-1-5

 • Τα νέα ελληνικά στη γαλλική εκπαίδευση / Le grec moderne dans le systeme educatif Francais. Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1997. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά), Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 55 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]
 • ISBN 960-85931-3-1

 • Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Iταλία / Lingua e Letteratura Neogreca in Italia. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-ιταλικά), Αθήνα –Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 84 [Σε συνεργασία με το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-85931-2-3

 • Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά), Αθήνα 1999, σελ. 160 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]
 • ISBN 960-85931-5-8

 • «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου,  2 τόμοι. Επιμέλεια: Α.- Φ. Χριστίδης, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 1.050

  ISBN 960-7779-12-6 [A΄]

  ISBN 960-7779-13-4 [B΄]

  ISBN 960-7779-11-8 [SET]

 • Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues1999, Αθήνα 2000, σελ. 144 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-85931-8-2

 • Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα. Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, Θεσσαλονίκη 2001 (β΄ ανατ. 2002), σελ. 1.216 [Συνέκδοση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

  ISBN 960-231-094-4

 • Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, σε συνεργασία με Μαρία Θεοδωροπούλου, Θεσσαλονίκη 2001 (β έκδ. 2003), σελ. 326

  ISBN 960-7779-23-1

 • Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2000, Αθήνα 2001, σελ. 96 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-85931-9-0

 • Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Η Ευρώπη του Νότου. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2001. Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, σε συνεργασία με τις Μαρία Αραποπούλου, Θεοδώρα Γλαράκη, Μαρία Χρίτη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 88  [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-87140-0-1

 • Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 133 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-87140-1-Χ

 • Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 107 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-87140-2-8

 • Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: ελληνικές πρωτοβουλίες. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2004, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 100 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

  ISBN 960-87140-3-6

 • Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Επιστημονική επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, σε συνεργασία με τις Μ. Αραποπούλου και Μ. Χρίτη, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 501

  ISBN 978-960-7779-40-3

 • Θέρμη και Φως. Licht und Warme. Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη. Επιμέλεια: Μαρία Θεοδωροπούλου, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 664

  ISBN 978-960-7779-42-7

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

 • Εκπαίδευση στον γραμματισμό: Τοπικές οπτικές σε μια παγκοσμιοποιημένη τάξη πραγμάτων. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Επιμέλεια: Δ. Κουτσογιάννης - Μ. Αραποπούλου