Ημερίδες – Επιστημονικές συναντήσεις

  • Λεξικογραφία της Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Γραμματείας: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των σύγχρονων λεξικογραφικών εγχειρημάτων (Θεσσαλονίκη, 9.11.1997)
  • Πληροφορική-Επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: Η διεθνής εμπειρία (Θεσσαλονίκη, 23.10.1999)
  • Νέες Τεχνολογίες και Κλασικά Γράμματα. Επιστημονικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 14.1.2003 – 7.2.2003)
  • Η Λεξικογράφηση του Ελληνικού Πολιτισμού (Αρχαίου, Βυζαντινού και Νεότερου): Τα σύγχρονα εγκυκλοπαιδικά λεξικά (Θεσσαλονίκη, 22.11.2003)
  • Εργαστήριο Λεξικογραφίας για την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη λεξικογραφική πράξη και τη διδακτική αξιοποίηση του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669) του Εμμ. Κριαρά στη σχολική τάξη στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (Θεσσαλονίκη, 23.11.2003)