Προσωπικό

Επιστημονικός επόπτης
καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης, καθηγητής στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ

Επιστημονικοί Ερευνητές
δρ. Βασίλης Βασιλειάδης

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί
Κυριακή Δημοπούλου (Μ.Δ.Ε.)
Άννα Μανούκα
Δημήτρης Κιτσούλης
Βασιλική Κανάρη