Ερευνητικά Προγράμματα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 • Ανθολόγιο Σύγχρονου Ελληνικού Διηγήματος μεταφρασμένου στην ολλανδική γλώσσα (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Βιβλιογραφία Λογοτεχνικών Μεταφράσεων του Μείζονος Ελληνισμού (Μικρασία-Κύπρος-Αίγυπτος) 1880-1930 (με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως).
 • Ανθολόγιο μεταφράσεων της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
 • Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Δίγλωσση (ελληνική-αγγλική) πανηγυρική έκδοση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού και των τριών πρώτων μεταφράσεών του (σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων).
 • Ανθολόγιο ξενόγλωσσης καβαφογενούς ποίησης (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Διάδοση και στήριξη των νεοελληνικών γραμμάτων και σπουδών στο εξωτερικό. Έλεγχος, καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας στις γλώσσες: αγγλική, αλβανική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανέζικη, ισπανική, ιταλική, κροατική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, ρωσική, σερβική, σλαβομακεδονική, σλοβενική, σουηδική, τουρκική, φιλανδική (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Καταγραφή, αξιολόγηση και συγκρότηση αρχείου λογοτεχνικών μεταφράσεων του 20ού αιώνα προς τη νέα ελληνική (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Έκδοση ανθολογίου νεοελληνικής λογοτεχνίας στην αγγλική γλώσσα (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Ανθολόγιο ποίησης και πεζογραφίας του Δ. Σολωμού για τη διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων).
 • Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη 1886 – 2000 (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Εκπόνηση εγχειριδίου-ανθολογίου για τον Γ. Σεφέρη: «Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες» (με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • Καταγραφή των περιεχομένων περιεχομένων των διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής και της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001)
 • Σύνταξη Ανθολογίων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τα ομογενειακά γυμνάσια και λύκεια της Κωνσταντινούπολης (συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
 • Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού έργου «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», το Τμήμα συμμετείχε με έργα:
  • Διαγλωσσική Μετάφραση: Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 • Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού έργου «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» το Τμήμα συμμετείχε με τα ακόλουθα έργα:
  • Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών για τη νεοελληνική φιλολογία
  • Οδηγός πλοήγησης σε ιστοσελίδες του διαδικτύου για τη νεοελληνική λογοτεχνία)
  • Οδηγός ηλεκτρονικών προϊόντων σχετικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία
  • Οδηγός γραμματολογιών νεοελληνικής λογοτεχνίας
  • Οδηγός μελετών νεοελληνικής λογοτεχνίας
  • Οδηγός μεταπολιτευτικών λογοτεχνικών περιοδικών (1974 κ.ε.)
  • Η μεταφρασμένη σε άλλες γλώσσες νεοελληνική λογοτεχνία
  • Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις του μείζονος ελληνισμού (1880-1930)
  • Νεοελληνικά διηγήματα 1974-2002
  • Συγκρότηση ανθολογίας νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων (19ος – 20ός αιώνας)
  • Ανθολογίες νεοελληνικής λογοτεχνίας σε μορφή σαρώματος (scanning)
  • Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης. Πρακτικά ημερίδας

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

 

 • Η υποδοχή της ξένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα μέσα από τα περιοδικά (1831-1900)
 • Αρχείο νεοελληνικής λογοτεχνίας στον ελληνικό τύπο (εφημερίδες) του 19ου αιώνα (1830-1900)
 • Συγκρότηση αρχείου κριτικών σημειωμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (1900-1950)
 • Λογοτεχνικές μεταφράσεις του Μείζονος ελληνισμού (1931-2005)
 • Διαρκής ενημέρωση της Βιβλιογραφίας Κ. Π. Καβάφη (2001 κ.ε.)
 • Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη (1921-2002)