Εκδόσεις

 • Ga de klokken luiden. Nieuwe Griekse Verhalen. Επιλογή, επιμέλεια, μετάφραση: Hero Hokwerda, Meulenhoff, Άμστερνταμ 1997, σελ. 231 [Ανθολογία νεοελληνικών διηγημάτων μεταφρασμένων στα ολλανδικά] ISBN 90-290-5405-0
 • Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Iταλία / Lingua e Letteratura Neogreca in Italia. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-ιταλικά), Αθήνα –Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 84 [Σε συνεργασία με το Τμήμα Γλωσσολογίας. Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ] ISBN 960-85931-2-3
 • Λευτέρης Παπαλεοντίου, Μεταφράσεις του Μείζονος Ελληνισμού. Μικρασία, Κύπρος, Αίγυπτος. 1880-1930. Βιβλιογραφική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 352  ISBN 960-7779-05-3
 • Νάσος Βαγενάς, Τάκης Καγιαλής, Λάμπρος Πόλκας, Νίκος Ταραράς, Γιώργος Φράγκογλου, Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ανθολόγιο μεταφράσεων. Β' ενιαίου λυκείου (επιλογής), ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998, σελ. 382 [Συνέκδοση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο] ISBN 960-06-0639-0
 • Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης, Φιλολογική επιμέλεια: Αγγελική Λούδη, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 144 ISBN 960-7779-07-X
 • Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του. Επιμέλεια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 222         ISBN 960-7779-08-8
 • Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και οι τρεις πρώτες μεταφράσεις του [1825]. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά). Επιμέλεια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αθήνα 1999, σελ. 160 [Συνέκδοση με τη Βουλή των Ελλήνων] ISBN 960-560-024-2
 • Με τον τρόπο του Καβάφη. Είκοσι ξένα ποιήματα. Επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 62 ISBN 960-7779-10-X
 • Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων. Επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 384
 • ISBN 960-7779-14-2
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Μάθημα επιλογής Β’ Ενιαίου Λυκείου. http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Επιμέλεια: Τάκης Καγιαλής – Λάμπρος Βαρελάς, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 125 ISBN 960-7779-16-9
 • Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Κ.Π. Καβάφη 1886 – 2000, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 1.232
 • ISBN 960-7779-32-0
 • Modern Greek Writing. An anthology in English translation. Επιμέλεια: David Ricks, Peter Owen Publishers, Λονδίνο 2003, σελ. 488 [Ανθολογία νεοελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης στα αγγλικά] ISBN 072061086-9
 • Λάμπρος Βαρελάς, Η νεοελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001). Συνοπτική ιστορική θεώρηση και αποδελτίωση των διδακτικών εγχειριδίων, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 490  ISBN 978-960-7779-39-7
 • Ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες. Φιλολογική επιμέλεια: Ευριπίδης Γαραντούδης – Τάκης Καγιαλής, Ίκαρος, Αθήνα 2008, σελ. 393 ISBN 978-960-8399-56-3
 • «...γνώριμος και ξένος...» Η νεοελληνική λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες. Επιμέλεια Βασίλης Βασιλειάδης

 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Για τα ομογενειακά γυμνάσια της Κωνσταντινούπολης. Επιμέλεια: Τάκης Καγιαλής-Μίμης Σουλιώτης-Βασίλης Βασιλειάδης, σελ. 250. (Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπό έκδοση από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων)
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου Για τα ομογενειακά λύκεια της Κωνσταντινούπολης. Επιμέλεια: Τάκης Καγιαλής - Μίμης Σουλιώτης - Λάμπρος Βαρελάς, σελ. 250. (Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπό έκδοση από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων)
 • Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος/Jean Moreas, «Ιωάννης Δωδέκατος (Μεσαιωνικόν επεισόδιον)» και άλλα διηγήματα. Φιλολογική επιμέλεια: Λάμπρος Βαρελάς, σελ. 200