Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με επτά (7) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 22 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και 6 Οκτωβρίου 2010-Ε Λ Η Ξ Ε-

21.10.2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ., δηλ. από 22.10.2010 έως και 29.10.2010 [λαμβανομένων υπόψη των εορτών της 26.10.2010 (αργία Αγ. Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης) και της 28.10.2010 (Εθνική Εορτή)].

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
21-10-2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κωδ.61291 KB
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος879.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας334.5 KB