Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με έξι (6) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61γ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 08 Οκτωβρίου 2010 μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2010 - Ε Λ Η Ξ Ε -

04.11.2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 05.11.2010 έως και 09.11.2010.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
04-11-2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κωδ.61Γ297.5 KB
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61γ889.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για τις θέσεις με κωδ. 001, 002 και 003316 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για τη θέση με κωδ. 004310 KB