Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με τριάντα εννιά (39) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62ε] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 21 Ιανουαρίου 2011 μέχρι και 04 Φεβρουαρίου 2011. -ΕΛΗΞΕ-

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα
(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση υποψηφιότητας) ανάλογα με τον κωδικό θέσης.

Εφόσον κάποιος/-α επιθυμεί να είναι υποψήφιος/-α για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνει αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων, με τον κατάλληλο κωδικό για κάθε θέση.

-----

16.03.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 17.03.2011 έως και 21.03.2011.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΩΝ (κωδ.62E)319.5 KB
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κωδ. 62ε840 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 001315.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 002α355.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 002β387 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 003α336 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 003β317.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 004373 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 005374.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 006α319 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 006β320.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 007α355.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 007β390 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 008α317 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 008β342.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 009371.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 010α318 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 010β318.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 011387 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 012340.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 013α372 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 013β331 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 014389 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 015α371 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας κωδ. θέσης 015β326.5 KB