Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με οκτώ (8) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61I] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 30 Μαΐου 2011 μέχρι και 14 Ιουνίου 2011.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση υποψηφιότητας, ανάλογα με τον κωδικό θέσης).
Εφόσον κάποιος/-α επιθυμεί να είναι υποψήφιος/-α για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνει αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων, με τον κατάλληλο κωδικό για κάθε θέση.

 

---------------------------

19.07.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: 20.07.2011 έως και 22.07.2011

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (61Ι)267.15 KB
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. 61Ι468 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_001189 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_002187.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_003177 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_004177 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_005190 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_006184.5 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_007185 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας 61Ι_008188.5 KB