Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 302561) (αρ. διακήρυξης 06/2015-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ])

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22-04-2015, ώρα 15:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφεία του Κ.Ε.Γ. [Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρα (2ος όροφος), GR-55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελλάδα].

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23-04-2015, ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο/-η και σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Διακήρυξη 6-2015 (αρχείο PDF)497.11 KB
Διακήρυξη 6-2015 (αρχείο DOC)1.22 MB