ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (κωδ. πρόσκλησης: A-1/ΥΠΕΣ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ανάδοχος και υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση» στο πλαίσιο της Δράσης 1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.»
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών με υπεύθυνη αρχή το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
   
Το ΚΕΓ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για το σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 8 Μαΐου 2015 έως και 19 Μαΐου 2015.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα:

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος628.77 KB
Εντυπο πρότασης υποψηφιότητας140 KB