2002

ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Εξώφυλλο: 

ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2001. Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, σε συνεργασία με τις Μαρία Αραποπούλου, Θεοδώρα Γλαράκη, Μαρία Χρίτη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 88 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-87140-0-1

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου