Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με είκοσι (20) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62Ζ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 04 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 18 Φεβρουαρίου 2011. -ΕΛΗΞΕ-

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα
(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση υποψηφιότητας) ανάλογα με τον κωδικό θέσης.

Εφόσον κάποιος/-α επιθυμεί να είναι υποψήφιος/-α για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνει αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων, με τον κατάλληλο κωδικό για κάθε θέση.

 

----

28.03.2011: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 29.03.2011 έως και 31.03.2011.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΩΝ (κωδ.62Ζ)232.5 KB
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. 62Ζ438.21 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_001214.5 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_002214.5 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_003184 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_004184 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_005184.5 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_006186 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_007188.5 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_008196.5 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_009197 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_010206.5 KB
Αίτηση υποψηφιότητας κωδ. θέσης 62Ζ_011192.5 KB