Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 05/2015-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17-04-2015, ώρα 15:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφεία του Κ.Ε.Γ. [Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρα (2ος όροφος), GR-55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελλάδα].

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20-04-2015, ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο/-η και σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
ps4hl465ef5-psr0_imerida_skg.pdf635.03 KB
ps4hl465ef5-psr0_imerida_skg.doc1.26 MB