Γλώσσα & Λογοτεχνία

Τμήμα Γλώσσας & Λογοτεχνίας

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΜΙΚΡΑΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. 1880-1930

Εξώφυλλο: 

Λευτέρης Παπαλεοντίου, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΜΙΚΡΑΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. 1880-1930.

Βιβλιογραφική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 352

ISBN 960-7779-05-3

GA DE KLOKKEN LUIDEN. NIEUWE GRIEKSE VERHALEN

Εξώφυλλο: 

GA DE KLOKKEN LUIDEN. NIEUWE GRIEKSE VERHALEN.

Επιλογή, επιμέλεια, μετάφραση: Hero Hokwerda, Meulenhoff, Άμστερνταμ 1997, σελ. 231

ISBN 90-290-5405-0

Ανθολογία νεοελληνικών διηγημάτων μεταφρασμένων στα ολλανδικά.
Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ IΤΑΛΙΑ

Εξώφυλλο: 

NΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ IΤΑΛΙΑ.

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-ιταλικά), Αθήνα –Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 84 [Σε συνεργασία με το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-85931-2-3

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου